Γεώργιος Αλ. Γεωργιάδης DDS MSc

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
Κλινική Εξειδίκευση στην Προσθετολογία
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

www.dentalmedcare.gr

Αθλητικοί Νάρθηκες

Η πιθανότητα τραυματισμού ενός αθλούμενου, σύμφωνα με σχετικές έρευνες παγκοσμίως, ανάλογα βέβαια με την ένταση αλλά και την συχνότητα άθλησης, υπολογίζεται σε περίπου 50%. Ένα συχνό είδος τραυματισμού είναι και αυτό του κατάγματος ενός δοντιού ή η εκγόμφωσή του αλλά και ο τραυματισμός της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Η σωστή πρόληψη ενός τέτοιου ατυχήματος γίνεται με την χρήση ειδικών ναρθήκων, οι οποίοι κατασκευασμένοι από εξειδικευμένους επαγγελματίες παρέχουν την μέγιστη δυνατή προστασία.